เอสเอ็มเจ โฮมแคร์

จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย คนเฝ้าไข้ผู้ป่วย จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน แม่ครัว ทั่วประเทศ

061-882-1384 061-882-1384 เอสเอ็มเจ โฮมแคร์

รับจัดส่ง คนดูแลผู้สูงอายุ คนเฝ้าไข้ พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน

ศูนย์ เอสเอ็มเจ โฮมแคร์

บริการด้านการจัดส่งพนักงานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล แม่บ้าน แม่ครัว พี่เลี้ยงเด็กเล็ก-เด็กโต จัดส่งพนักงานดูแลประจำที่บ้าน โรงพยาบาล และสำนักงานทั่วประเทศ

ทางทีมงานของเรา มีความยินดีให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน และทางเรายินดีให้คำปรึกษาและแนะนำก่อนการตัดสินใจ

พนักงานทุกคน ได้รับการคัดกรอง ผ่านการตรวจสอบประวัติ และฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความชำนาญการด้านต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน เพราะเราเข้าใจว่าการที่จะหาใครสักคนมาดูแลคนในครอบครัว ก็ต้องมีความใส่ใจต่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือเด็กๆเป็นอย่างดี ซึ่งแต่ละสายงานก็ต้องมีชำนาญแต่ละด้านแตกต่างกันไป ต้องการความสะอาด ความละเอียด ความใส่ใจเป็นสำคัญ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ คัดกรอง และประเมินผลงานพนักงานอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับบริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด

ติดต่อสอบถาม

: 061-882-1384
: 0618821384
: เอสเอ็มเจ โฮมแคร์

บริการของเรา

หจก. เอส เอ็ม เจ โฮมแคร์ ให้บริการงานต่างๆดังนี้

บริการจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ

จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ คนแก่ คอยดูแล ทำความสะอาด เป็นเพื่อนคุย แบ่งเบาภาระคนในครอบครัว จัดส่งถึงบ้าน บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ

บริการจัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วย เฝ้าไข้

จัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วย เฝ้าไข้ ทั้งแบบช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยอัลไซเมอร์

บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก

จัดส่งพนักงานดูแลเด็กอ่อน เด็กแรกคลอด และเด็กโต ดูแล ทำความสะอาด ป้อนอาหาร เล่นเป็นเพื่อนน้อง ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ

บริการจัดส่งแม่บ้าน-แม่ครัว

จัดส่งแม่บ้านแม่ครัวถึงบ้านท่าน ออฟฟิสสำนักงาน ดูแลความสะอาดเรียบร้อย ปัด กวาด เช็ด ถู ทำตามหน้าที่ที่ตกลงกับนายจ้าง

ทำไมถึงต้องใช้บริการของเรา

ตรวจสอบข้อมูลพนักงาน

พนักงานทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบ และเก็บประวัติไว้กับทางศูนย์ เราค่อนข้างเข้มงวดกับการคัดเลือกพนักงาน ตรวจสุขภาพกาย ตรวจสุขภาพจิต วัดความพร้อมในการทำงาน ก่อนที่จะพาเข้าสู่การฝึกอบรม เพื่อสร้างมาตรฐานของคุณภาพพนักงาน

พนักงานผ่านการฝึกอบรมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ

เราทำการฝึกอบรมพนักงานตามสายงานต่างๆ มีการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งการสอบวัดประเมินความสามารถของพนักงานก่อนจัดส่งพนักงานไปยังบ้านลูกค้า

ผู้ว่าจ้างสามารถร่วมคัดเลือกพนักงานได้ด้วยตัวท่านเอง

ทางศูนย์จะมีข้อมูลประวัติพนักงาน บอกประวัติ ประสบการณ์งาน ความสามารถด้านต่างๆของพนักงานเพื่อประกอบการตัดสิน

จดทะเบียนเป็นหจก. มีตัวตน มีเอกสารยืนยัน

เราได้จดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานใจ โฮมแคร์ ถูกต้องตามกฎหมาย มีตัวตนจริง เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ

ศูนย์ เอสเอ็มเจ โฮมแคร์

เมื่อท่านต้องการคนช่วยเหลือ ดูแลคนที่ท่านรัก แบ่งเบาหน้าที่ อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา ยินดีให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ ปรึกษาฟรี